Jag har fått med mig mycket kunskap både genom teori och andras erfarenheter. Diana har på ett modigt och empatiskt sätt tagit sig an de svårigheter vi hamnar i och har delat i vår grupp. Jag har fått hjälp med att utveckla min ledarroll, att se mina styrkor och överdrivna styrkor på ett annat sätt så att jag kan använda dem mer konstruktivt. Arbetet jag medvetet gör med mig själv har utvecklat grupprocessen i mitt team. I vår teamledargrupp har handledningen bidragit till ökad förståelse för varandra som gett en ökad tillit, vi har blivit mer ett ”vi”.

Marie Thalin, Teamledare

Mod

Involvering

Tydlighet

om oss

Genom tydlighet, involvering och mod kan vi göra skillnad på djupet

Vi utformar insatser tillsammans med våra kunder för att ge dem mod och kraft att själva kunna driva sin utveckling. Vi gör det genom att skapa tydlighet kring behov och önskade beteendemönster på individ, grupp- och organisationsnivå. Vi använder oss alltid av den senaste forskningen. Tillsammans sätter vi ihop en process anpassad till kundens speciella förutsättningar och utmaningar.

Våra kurser

Läs mer om våra öppna kurser och aktuella utbildningar
Att tänka är stort men att tänka klart är större! Läs mer om hur vi skapar förutsättningar för bra beslut med Tänkande Miljöer

om oss

20 års
erfarenhet av
ledarskapsutbildningar

Kvalitencia Ledarskap AB har sedan 2001 stöttat företag och organisationer i deras arbete att utveckla sin organisation, sina ledare och sina medarbetare. Genom vårt stöd bidrar vi till att våra kunder blir framgångsrika i sitt ledarskap för att därigenom uppnå extraordinära resultat för sin verksamhet.

Kvalitencia Ledarskap

Nyfiken på Kvalitencia Ledarskap och våra utbildningar?