Aktuella Utbildningar

 

Vi gör skillnad på djupet!

Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap är en utbildning framtagen genom Försvarshögskolan. Den vänder sig till chefer och ledare som vill ha en större kunskap kring utvecklande ledarskap och en större självinsikt kring det egna ledarskapet. I utbildningen får du feedback från din chef, någon på samma nivå som du själv och från ett antal medarbetare alternativt kolleger för dem som inte är formella chefer. Du får också en mycket tydlig modell att relatera till samt fördjupad kunskap kring destruktivt ledarskap.

Vårens kurs går 28-30 mars och med fördjupningsdag 9 maj.

Ni är välkomna till Stadshotellet i Hässleholm. Kursavgiften är 23 900 kronor inklusive logi. Priserna är exklusive moms.

 

Anmälan till susanne@kvalitencia.com eller diana@kvalitencia.com.

Tryck här för att få fram informationsbroschyr UL.

Länk till: Anmälan UL-22 30 augusti-1 september och 20 oktober 2022

 

Indirekt Ledarskap

Indirekt Ledarskap är en utbildning som Försvarshögskolan har tagit fram och som riktar sig till chefer som leder genom andra chefer eller till ledningsgrupper. I utbildningen får du feedback på hur du upplevs av din organisation. Du får också lära dig mer kring dynamiken i det indirekta ledarskapet samt moralisk stress och destruktivt ledarskap. Utbildningen passar också nyckelpersoner som inte har en formell chefsroll t.ex. HR.

Höstens öppna Indirekta Ledarskaps kurs 2022 som riktar sig till chefer som leder genom andra chefer eller stabspersonal går den 13-14/12 samt 7-8/3. Kursavgiften är 23 900 kronor exklusive moms och inklusive 2 nätters logi på ett centralt hotell i Helsingborg. Utbildningen kan komma att organiseras tillsammans med CoreCode.

 

Kontakta oss för deltagaranmälan.

Anmälan till susanne@kvalitencia.com eller diana@kvalitencia.com.

Länk till: Anmälan IL-22 11-12 oktober och 13-14 december 2022

Kommunikation och Förhållningssätt digital kurs på Zoom

Kursen syftar till att dagligen reflektera över hur jag som individ i en personalgrupp eller som ledare kommunicerar. I utbildningen varvas teori med många gruppövningar och individuella reflektioner. Max antal är 20 personer och minimum är 6 personer. Nedan finns anmälningsblankett och mer information.

Välkommen!

Kommunikation och Förhållningssätt som digital kurs på Zoom.

Länk till: Anmälan kommunikation och förhållningssätt 29 oktober och 10 december 2021

Tänkande miljöer

Att tänka är stort men att tänka klart är större!

Kvalitencia Ledarskap erbjuder organisationer utbildningar, möten eller coachning i en tänkande miljö. Forskning visar att vi kan spara ca 62% av mötestiderna genom att få möjlighet att tänka klart. Ta chansen till en tänkande miljö där alla individer i teamet slipper bli avbrutna och får möjlighet att tänka klart.

Hur ofta får du tillfälle att under ett möte säga vad du vill utan att bli avbruten? 

Hur ofta under en dag har du tillfälle att reflektera på djupet?

Detta kan du göra  genom att skapa en tänkande miljö. Kontakta oss om du vill veta mer.

Här kommer länkar till två YouTube videofilmer vi gjort om den tänkande miljön: https://youtu.be/N6r_LtYYPxE , https://youtu.be/j8y49yko_tE

Forskningen i Time To Think kommer från England och Nancy Klein.

SDI 2.0:

Strength Deployment Inventory, ett verktyg som mäter din Relationsintelligens när du samverkar med andra. Verktyget tar bl.a. fram dina drivkrafter, din konfliktstil, dina styrkor och dina överdrivna styrkor. När du fyllt i underlaget kan du själv ta fram resultatet direkt efter.

Bra att använda i grupper med människor som behöver lära känna varandra på ett djupare plan och bli bättre på att ge varandra feedback. Verktyget är oladdat och leder till skratt och en större förståelse för varandras olika drivkrafter.

Vi stödjer grupper/organisationer med övningar som öppnar upp och ökar förståelsen för varandras olika drivkrafter och beteenden. Genomförs under 1 dag. Kontakta oss för offert.

Genos emotionell intelligens

Verktyget ger en stor självkännedom kring den egna emotionella intelligensen som i verktyget mäts i 6 olika kompetenser t.ex. självledarskap, autencitet, kunskap om egna och andras känslor, emotionellt beaktande samt positiv influens.

Definitionen av verktyget är "en uppsättning förmågor som definierar hur väl vi uppfattar, förstår, uttrycker, resonerar kring och hanterar känslor i oss själva och med andra".

I verktyget kan självtester, 180 graders- samt 360 graders feedback genomföras.

Vi kan också genomföra en kulturanalys på organisationen.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår