Aktuella utbildningar

Kvalitencia Ledarskap

Aktuella utbildningar 2023

Utvecklande Ledarskap är en utbildning framtagen genom Försvarshögskolan. Den vänder sig till chefer och ledare som vill ha en större kunskap kring utvecklande ledarskap och en större självinsikt kring det egna ledarskapet. I utbildningen får du feedback från din chef, någon på samma nivå som du själv och från ett antal medarbetare alternativt kolleger för dem som inte är formella chefer. Du får också en mycket tydlig modell att relatera till samt fördjupad kunskap kring destruktivt ledarskap.

  • Höstens kurs 2023 går 18-20 september med fördjupningsdag 20 oktober.

  • Vårens kurs 2024 går 12-14 mars med fördjupningsdag 18 april.
  • Ni är välkomna till Stadshotellet i Hässleholm. Kursavgiften är 23 900 kronor. Priserna är exklusive moms.

Indirekt Ledarskap är en utbildning som Försvarshögskolan har tagit fram och som riktar sig till chefer som leder genom andra chefer eller till ledningsgrupper. I utbildningen får du feedback på hur du upplevs av din organisation. Du får också lära dig mer kring dynamiken i det indirekta ledarskapet samt moralisk stress och destruktivt ledarskap. Utbildningen passar också nyckelpersoner som inte har en formell chefsroll t.ex. HR.

Kursavgiften är 23 900 kronor exklusive moms och inklusive 2 nätters logi på ett centralt hotell i Helsingborg. Utbildningen kan komma att organiseras tillsammans med CoreCode.

  • Kursen pågår 4 dagar. 8-9 november 2023 och 23-24 januari 2024.

  • Ni är välkomna till Helsingborg. Kursavgiften är 23 900 kronor. Priserna är exklusive moms.

Hur ofta får du tillfälle att under ett möte säga vad du vill utan att bli avbruten? Hur ofta under en dag har du tillfälle att reflektera på djupet? Att tänka är stort men att tänka klart är större! Kvalitencia Ledarskap erbjuder organisationer utbildningar, möten eller coachning i en tänkande miljö. Forskning visar att vi kan spara ca 62% av mötestiderna genom att få möjlighet att tänka klart. Ta chansen till en tänkande miljö där alla individer i teamet slipper bli avbrutna och får möjlighet att tänka klart. Detta kan du göra genom att skapa en tänkande miljö. Kontakta oss om du vill veta mer.

Strength Deployment Inventory, ett verktyg som mäter din Relationsintelligens när du samverkar med andra. Verktyget tar bl.a. fram dina drivkrafter, din konfliktstil, dina styrkor och dina överdrivna styrkor. När du fyllt i underlaget kan du själv ta fram resultatet direkt efter.

Bra att använda i grupper med människor som behöver lära känna varandra på ett djupare plan och bli bättre på att ge varandra feedback. Verktyget är oladdat och leder till skratt och en större förståelse för varandras olika drivkrafter.

Vi stödjer grupper/organisationer med övningar som öppnar upp och ökar förståelsen för varandras olika drivkrafter och beteenden. Genomförs under 1 dag. Kontakta oss för offert.

Verktyget ger en stor självkännedom kring den egna emotionella intelligensen som i verktyget mäts i 6 olika kompetenser t.ex. självledarskap, autencitet, kunskap om egna och andras känslor, emotionellt beaktande samt positiv influens.

Definitionen av verktyget är ”en uppsättning förmågor som definierar hur väl vi uppfattar, förstår, uttrycker, resonerar kring och hanterar känslor i oss själva och med andra”.

I verktyget kan självtester, 180 graders- samt 360 graders feedback genomföras.

Vi kan också genomföra en kulturanalys på organisationen.