Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Vår nya och populära utbildning ”Att leda utan att vara chef” genomförs som grundkurs under 1 + 1 dagar med hemuppgifter däremellan. Den öppna kursen går 09-16 den 24 oktober samt 28 november i Hässleholm. Det övergripande målet med insatsen är att utbildningen ska ge ökad förståelse och förmåga att kunna coacha teamet.

Syftet nås genom att:

  • Skapa förståelse såväl för eget som andras beteenden
  • Kunskap kring olika verktyg som t.ex. spelregler, förväntningar m.m.
  • Klarlägga de förhållningssätt som krävs för fungerande relationer
  • Medvetenhet om egen och andras roller
  • Ökad kunskap kring Wheelans grupputvecklingsprocesser
  • Ökad kunskap kring självledarskap
  • Ökad förståelse kring reflektionens betydelse i ledarskapet
  • Träna på att ge feedback och att coacha andra och sig själv

Utbildningen har hitintills genomförts med olika kommuner men passar lika bra till andra organisationer. Roller som kan vara relevanta är teamledare, projektledare, samordnare, HR, ekonomi, planeringsarkitekter, VA/gata-park ansvariga m.m.

Fördjupningsutbildningen som är på 1 + 1 dagar fokuserar på självledarskap och psykologisk trygghet samt har flera fördjupade övningar i syfte att berika ledarna och öka deras förmåga att leda andra.

Kvalitencia Ledarskap

Nyfiken på Kvalitencia Ledarskap och våra utbildningar?