Coaching & handledning individuellt och/eller i grupp

”Coaching beats consulting” (Key Group Sweden®)

En personlig utveckling, är en aktiv inre process där individen/gruppen genom ökad självinsikt, kopplad till den dagliga verksamheten och dess ansvar, påverkar och utvecklar sitt eget beteende. Målet är att få en förbättrad insikt om sin egen person och sina förutsättningar samt att förstå och acceptera att det är omgivningens upplevelse av ens beteende och agerande som blir avgörande för hur väl man lyckas i sin uppgift som medarbetare, ledare och chef.

Genom att processen är strukturerad med konkreta verktyg v.g. kommunikation, samarbete, ledarstil, grupputveckling m.m. nås en högre effekt.

Coachningen genomförs vid 5-10 strukturerade tillfällen ca 1 gång/månad och efterföljs av ytterligare möten efter behov.

Coaching kan ske i grupp eller individuellt.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår