Coachning

Behöver du coaching till organisationen eller företaget? Våra utbildade coacher hjälper er gärna.

Coachning & Handledning

”Coaching beats consulting” (Key Group Sweden®)
Behöver du coaching till organisationen eller företaget? Våra utbildade coacher hjälper er gärna. Personlig utveckling är en aktiv inre process där individen/gruppen genom ökad självinsikt, kopplad till den dagliga verksamheten och dess ansvar, påverkar och utvecklar sitt eget beteende.

Coaching för medarbetare & chefer

Målet är att få en förbättrad insikt om sin egen person och sina förutsättningar. Det gäller att förstå och acceptera att det är omgivningens upplevelse av ens beteende och agerande som blir avgörande för hur väl man lyckas i sin uppgift som medarbetare, ledare och chef.

Hur fungerar coachning för företag?

Genom att processen är strukturerad med konkreta verktyg när det gäller kommunikation, samarbete, ledarstil, grupputveckling m.m. nås en högre effekt.

Coachningen genomförs vid 5-10 strukturerade tillfällen ca 1 gång/månad och efterföljs av ytterligare möten efter behov.

Coaching individuellt eller i grupp
Coaching kan ske i grupp eller individuellt.

Utbildade coacher

Vi som coachar är diplomerade alternativt certifierade enligt ICF riktlinjer eller annan adekvat coachutbildning. Vi följer ICF:s riktlinjer och har tystnadsplikt.

Coaching till företaget eller organisationen

Kontakta oss idag för att få reda på mer om hur coaching kan förbättra er organisation.

Kvalitencia Ledarskap

Nyfiken på Kvalitencia Ledarskap och våra utbildningar?