Genos Emotionell Intelligens

Genos Emotionell Intelligens

Emotionell intelligens (EI) är förmågan att förstå och hantera känslor, både sina egna och andras. Det handlar om att kunna identifiera och hantera olika känslor på ett konstruktivt sätt, och att kunna uttrycka känslor på ett tydligt och effektivt sätt. Emotionell intelligens inkluderar även förmågan att läsa av kroppsspråk och andra icke-verbala signaler, samt att kunna bygga relationer och kommunicera på ett empatiskt sätt. Genom att utveckla sin emotionella intelligens kan man förbättra sin förmåga att navigera genom sociala interaktioner och uppnå framgång i både personliga och professionella relationer. Många tror att den emotionella intelligensen är kopplat till personligheten, men det stämmer inte. Det går att träna upp sin emotionella intelligens!

Verktyget ger en stor självkännedom kring den egna emotionella intelligensen som i verktyget mäts i 6 olika kompetenser: självkännedom, självledarskap, autencitet, kunskap om egna och andras känslor, emotionellt beaktande samt positiv influens.

Definitionen av verktyget är ”en uppsättning förmågor som definierar hur väl vi uppfattar, förstår, uttrycker, resonerar kring och hanterar känslor i oss själva och med andra”.

I verktyget kan självtester, 180 graders- samt 360 graders feedback genomföras.

Vi kan också genomföra en kulturanalys på organisationen.

Kvalitencia Ledarskap

Nyfiken på Kvalitencia Ledarskap och våra utbildningar?