Krishantering & debriefing

Allt som innebär en förändring kan innebära en kris

I våra liv kan vi råka ut för olyckor eller traumatiska händelser. Direkt eller indirekt drabbas människor och oväntat slås tillvaron i spillror.

Allt som innebär en förändring kan innebära en kris. Ju större och snabbare en förändring är, desto större blir krisen för individen, gruppen eller organisationen.

Debriefing som krishantering

Kvalitencia Ledarskap stöttar enskilda individer eller grupper som råkat ut för kriser/traumatiska händelser med debriefing.
I en trygg och avspänd miljö genomförs debriefingsamtal med välutbildade handledare.

Utbildningar i krishantering

Kvalitencia Ledarskap erbjuder också utbildningar i krishantering med syfte att effektivt kunna leda organisationer vid en uppkommen krissituation.

Med rätt förberedelser
hanteras kriser och traumatiska händelser på ett framgångsrikt sätt. Det gör också att verksamheten snabbare kan komma igång som vanligt.

Skräddarsydd krishanteringskurs

Utbildning i krishantering/debriefing samt ledarskap i kris genomförs bl.a. med Polisen och POSOM grupper. Utbildningen skräddarsys efter behov.

Boka utbildning i krishantering

Kvalitencia Ledarskap AB har lång erfarenhet av krishantering i organisationer och företag. Hör av dig till oss för att få mer information och boka krishanteringskurs.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår