Ledarskapsutveckling &
Lagutveckling

Våra konsulter har lång erfarenhet inom ledarskapsutveckling, och vi skräddarsyr upplägget för att på bästa sätt möta era behov.
Skräddarsydd Ledarskapsutveckling

Våra utbildningar föregås oftast av en verksamhetsanalys eller intervjudel, där vi lär oss om ert företag. Vi inriktar oss på företagets kultur, målsättningar samt styrkor och svagheter. Genom detta förfarande kan vi anpassa utbildningen för att därigenom öka förståelsen och samarbetet mellan medarbetare och chefer.

Syftet är att organisationens chefer och/eller medarbetare blir mer effektiva eftersom de blir mer medvetna om sitt eget ledarskap/medarbetarskap. Vi utgår från de behov organisationen har. Vi är oftast två utbildade handledare med stor vana av processutbildning.

Utbildningen genomförs under minst en halvdag och max 5 dagar i följd. Utbildningen kan ligga som olika block under ett längre program eller som enskilda insatser. Blocken kan innehålla upp emot 20 dagar fördelade på ett år.

Kurser i teambuilding & lagutveckling

Målsättningen med en lagutveckling är att skapa en tryggare och mer mogen organisation. Detta får vi genom att i arbetsgruppen/grupperna ta fram gemensamma mål, värderingar samt inriktning för verksamheten.

Lagutveckling är också ett sätt att få deltagarna att lära känna varandra bättre. Deltagarna får en ökad självinsikt såväl som större kunskap om varandra. De får utbildning i olika teorier som är tillämpliga på den egna organisationen.

Lagutveckling med bergsklättring

Under lagutvecklingen kan vi vid önskemål genomföra flera av de praktiska utbildningsmomenten utomhus. Exempel på moment är bergsklättring och samarbetsbana.

Förberedelser och uppföljning

Utbildningen förbereds med personliga intervjuer och avslutas med en individuell handlingsplan. Denna plan innehåller de konkreta åtgärder som ni vill att arbetsgruppen/ företaget bör genomföra. Vi utgår från de behov er organisation har.

Ledarskapsutveckling i Skåne & södra Sverige

Med utgång från Hässleholm anordnar vi utbildningar i hela Skåne och södra Sverige. Välkommen att kontakta oss för att få veta mer och boka tid för utbildning inom ledarskapsutveckling och teambuilding.

Det egna jaget/
Teambuilding

Laget

Utvecklande Ledarskap

Företaget/
Organisationen

Att leda i förändring

3 Dagar

2 Dagar

3 + 1 Dagar

2 Dagar

2 Dagar

Det egna jaget/
Teambuilding

Laget

Utvecklande Ledarskap

Företaget/
Organisationen

Att leda i förändring

3 Dagar

2 Dagar

3 + 1 Dagar

2 Dagar

2 Dagar

Långa utbildningspaket

Ett exempel på hur en längre utbildningsinsats kan se ut

Kvalitencia Ledarskap

Nyfiken på Kvalitencia Ledarskap och våra utbildningar?