Ledningsgruppsutveckling

Många ledningsgrupper brottas med frågor som:

  • Hur ska vi som ledning öka tydligheten?
  • Viken typ av organisation ska vi ha?
  • Hur ska vi göra för att skapa och implementera förändringar, t.ex. ny värdegrund?
  • Hur ska vi göra för att få in mångfalden på ett naturligt sätt i organisationen?
  • Hur får vi till en mer mogen och trygg organisation?
  • Finns det en möjlighet att förändra organisationens kultur t.ex. vid uppköp eller sammangående med andra organisationer?

Utbildningar för ledningsgruppsutveckling

Vi stöttar organisationer genom att bland annat ta fram ny värdegrund, vision, strategier (interna och externa) samt ledstjärna, och hjälper dem att implementera dessa i organisationen.

Genom att vi använder oss av reflektion och verktyg för att skapa tänkande miljöer ökar chansen för en varaktig förändring.

Skapa en effektiv ledningsgrupp

För att öka effektiviteten i ledningsgrupper krävs att ledningsgruppens medlemmar har ett stort ömsesidigt förtroende och ”högt i tak”. Att vara chef är ett mycket ensamt arbete och ledningsgruppen är den grupp där man bör få stöd för den egna organisationens svårigheter.

Ledarskapsutveckling med kvalitet

All form av utbildning genom Kvalitencia Ledarskap avslutas med utvärderingar för att mäta effekt av utbildning samt kvalitet.

Samtliga konsulter i nätverket har egen chefserfarenhet samt kunskap om olika omedvetna skeenden i organisationens kultur och i mellanmänskliga relationer.

Vill du utveckla er ledningsgrupp?

Kontakta oss på Kvalitencia Ledarskap AB för att boka utbildning i ledningsgruppsutveckling.

 

 

 

Ledningsgruppsutveckling

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår