Ledningsgruppsutveckling

Våra konsulter har lång erfarenhet inom ledningsgruppsutveckling, och vi skräddarsyr upplägget för att på bästa sätt möta era behov.
Ledningsgruppsutveckling
Ledningsgruppsutveckling

Många ledningsgrupper brottas med frågor som:

  • Hur ska vi som ledning öka tydligheten?
  • Viken typ av organisation ska vi ha?
  • Hur ska vi göra för att skapa och implementera förändringar?
  • Hur ska vi göra för att få in mångfalden på ett naturligt sätt i organisationen?
  • Hur får vi till en mer mogen och trygg organisation?
  • Finns det en möjlighet att förändra organisationens kultur t.ex. vid uppköp eller sammangående med andra organisationer?

Utbildningar för ledningsgruppsutveckling

Vi stöttar organisationer genom att bland annat ta fram ny värdegrund, vision, strategier (interna och externa) samt ledstjärna, och hjälper dem att implementera dessa i organisationen.

Genom att vi använder oss av reflektion och verktyg för att skapa tänkande miljöer ökar chansen för en varaktig förändring.

Skapa en effektiv ledningsgrupp

För att öka effektiviteten i ledningsgrupper krävs att ledningsgruppens medlemmar har ett stort ömsesidigt förtroende och ”högt i tak”. Att vara chef är ett mycket ensamt arbete och ledningsgruppen är den grupp där man bör få stöd för den egna organisationens svårigheter.

Ledarskapsutveckling med kvalitet

All form av utbildning genom Kvalitencia Ledarskap avslutas med utvärderingar för att mäta effekt av utbildning samt kvalitet.

Samtliga konsulter i nätverket har egen chefserfarenhet samt kunskap om olika omedvetna skeenden i organisationens kultur och i mellanmänskliga relationer.

Jag vill verkligen tacka för den tid som jag som medlem i vår ledningsgrupp och har fått ta del av all din kunskap och vägledning. Jag har ju även haft förmånen att bli coachad av dig och vill utifrån detta säga att du är grym på det du gör och det faktum att vi inte längre kommer att handledas av dig ger mig en viss osäkerhet kring min vidare utveckling som ledare. Jag kommer att behöva hitta andra och nya forum för detta. Jag tänker så klart även att denna förändring också kommer att ta mig vidare i min utveckling men vet att jag kommer att sakna dig på min fortsatta väg

Veronica Svensson, Enhetschef

Kvalitencia Ledarskap

Nyfiken på Kvalitencia Ledarskap och våra utbildningar?