Medarbetare

Samtliga konsulter i nätverket har egen chefserfarenhet samt kunskap om olika omedvetna skeenden i organisationens kultur och i mellanmänskliga relationer. 

Diana Sendlak Brundin

Diana är organisationskonsult med en fil. mag i psykologi och lärare i ledarskap på Högskolan i Halmstad. Hennes inriktning är främst mot olika ledningsgrupper, kommunikation samt coachning. Diana är både UGL, UL, IL samt SDI handledare. Diana äger Kvalitencia Ledarskap AB.

Alf Hellström

Alf är organisationskonsult med inriktning mot förändringskunskap och coachning. Han har genomgått Försvarshögskolans högre kurs med inriktning på Mangement och Personalledning. Han har tidigare arbetat på olika chefspositioner i Försvarsmakten. Alf är UL handledare och driver sitt företag KEY AB.

Ola Richard

Ola är underkonsult och hans företag heter Effektuera AB där han är organisationskonsult med lång erfarenhet som VD. Hans inriktning är mot ledningsgrupper, kommunikation och coachning.

Maria Preiholt

Maria är underkonsult till Kvalitencia, diplomerad coach genom ICF, diplomerad samtalsterapeut (HumaNova), UL handledare och ledarutvecklare. Som coach är hon drivande och aktivt lyssnande även på det som inte sägs.

Mariola Gummesson

Mariola är organisationskonsult med inriktning på medarbetarskap. Hon har en fil. kand. i statsvetenskap med krishantering. Mariola har tidigare arbetat som yrkesofficer senast på militärhögskolan Karlberg. Mariola är UL, UGL samt SDI handledare. Hennes företag heter Maracon.

Sture Malmgren

Sture är organisationskonsult med bl.a. inriktning mot Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap och coachning. Han har en mycket stor erfarenhet som högre chef inom Försvarsmakten.

Gunilla Frykensjö Björnfot

Gunilla är organisationskonsult samt rektor på en Folkhögskola. Hon har varit med om att utveckla IL konceptet på Försvarshögskolan. Hennes inriktning är som UL och IL handledare.

Desireé är organisationskonsult med inriktning mot bl.a. konflikthantering och hon är ICF certifierad coach.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår