Medarbetare

Samtliga konsulter i nätverket har egen chefserfarenhet samt kunskap om olika omedvetna skeenden i organisationens kultur och mellanmänskliga relationer.

Diana Sendlak Brundin

Diana är organisationskonsult med en fil. mag i psykologi och lärare i ledarskap på Högskolan i Halmstad. Hennes inriktning är främst mot olika ledningsgrupper, kommunikation, coachning och att skapa tänkande miljöer. Diana är både UGL, UL, IL, SDI samt Genos emotionell intelligens handledare. Diana äger Kvalitencia Ledarskap AB.

Alf Hellström

Alf är organisationskonsult med inriktning mot förändringskunskap och coachning. Han har genomgått Försvarshögskolans högre kurs med inriktning på Mangement och Personalledning. Han har tidigare arbetat på olika chefspositioner i Försvarsmakten. Alf är UL handledare och driver sitt företag KEY AB.

Ola Richard

Ola är underkonsult och hans företag heter Effektuera AB där han är organisationskonsult med lång erfarenhet som VD. Hans inriktning är mot ledningsgrupper, kommunikation och coachning.

Maria Preiholt

Maria är underkonsult till Kvalitencia, diplomerad coach genom ICF, diplomerad samtalsterapeut (HumaNova), UL handledare och ledarutvecklare. Som coach är hon drivande och aktivt lyssnande även på det som inte sägs.

Mariola Gummesson

Mariola är organisationskonsult med inriktning på medarbetarskap. Hon har en fil. kand. i statsvetenskap med krishantering. Mariola har tidigare arbetat som yrkesofficer senast på militärhögskolan Karlberg. Mariola är UL, UGL samt SDI handledare. Hennes företag heter Maracon.

Gunilla Frykensjö Björnfot

Gunilla är organisationskonsult samt rektor på en Folkhögskola. Hon har varit med om att utveckla IL konceptet på Försvarshögskolan. Hennes inriktning är som UL och IL handledare.

Desiree Allard

Desirée är organisationskonsult med inriktning mot bl.a. konflikthantering och hon är ICF certifierad coach. Hon har lång erfarenhet som chef på olika nivåer.

Natalie Kaka

Coachar i personlig utveckling där det huvudsakliga är att komma till roten utav dagliga problem, bearbeta det förflutna och forma framtiden från ett tryggt och befriat inre. Hon är utbildad coach och hypnosterapeut.

Eric Blomqvist

Eric är underkonsult och arbetar till vardags som chef på en affärsjuridisk byrå. Han har en fil.kand i Utvecklingsstudier samt en fil.mag i Ledarskaps- och kvalitetsutveckling. Eric är delägare i Ledande Kompetens Sverige AB.

Björn Öberg

Björn är underkonsult och arbetar till vardags som ledarskapsutvecklare på Försvarsmakten. Han har dubbel fil.kand i Psykologi och Sociologi samt en fil.mag i Ledarskap och Organisation. Björn är UL-handledare och delägare i Ledande Kompetens Sverige AB.

Jeanette Forss

Jeanette arbetar som regionchef i en större organisation. Hon är utbildad gestaltpraktiker med inriktning på förändringsledning. Med drygt 20 års chefserfarenhet på olika nivåer har hon stor kunskap och erfarenhet av att skapa väl fungerande team med medarbetaren i fokus. Jeanettes utgångspunkt är att möta människor där dom är för att skapa ständig utveckling av verksamheter. Jeanette har en filkand inom kulturgeografi. Är diplomerad gestaltpraktiker och diplomerad Time to think facilitator.
HLR-utbildare

Henrik Karlström

Henrik är underkonsult och driver HLR Skåne. Han jobbar med utbildningar inom HLR och Första Hjälpen. HLR Skåne fokuserar på att hjälpa företag följa arbetsmiljölagen med utbildningar som anpassas efter företagets risker och genomförs på ett inkluderande sätt. HLR Skåne utbildar både fysiskt och digitalt och har tagit fram Sveriges enda helt digitala Första hjälpen kurs med individuell kursplan. Utbildningen vann Årets innovation på Kristianstads Näringslivsgala 20022.

Utöver utbildningar finns även ett komplett sortiment med hjärtstartare, tillbehör samt förbandsmateriel.

Bokföringskonsult

Ylva Gripner

Bokföring kan verka svårt och skrämmande. Ylva startade BalansConsulting för att hjälpa egenföretagare att förstå sin bokföring på ett enkelt sätt. Hon vill ge dig självförtroende och trygghet i din roll som företagare. För att fatta kloka beslut behöver du känna att du förstår grunderna i bokföring, och hon är där för att guida dig. Hon vill göra bokföring mindre skrämmande och mer tillgängligt för dig och ditt företag med hjälp av digitala kurser och/eller personlig genomgång.

Kvalitencia Ledarskap

Nyfiken på Kvalitencia Ledarskap och våra utbildningar?