Om oss

Läs mer om Kvalitencia Ledarskap AB
och hur vi kan stötta just din organisation.

Om Kvalitencia Ledarskap AB

Färre rutinarbeten förutspås i framtiden. Dessa ersätts mer och mer av uppgifter som kräver självständigt agerande. Många av dessa nya uppgifter går inte att leda på traditionellt sätt. Ledarrollen förändras och kvaliteten i insatser kommer i större utsträckning att bero på den enskildes egna initiativ, motivation och vilja att ta ett personligt ansvar. Framträdande teoretiker inom ledarskapsområdet drar slutsatsen att de organisationer som förmår ingjuta ett inre engagemang för arbetet hos sina medlemmar kommer att stå sig bäst (Gerry Larsson forskare vid FHS).

Kvalitencia Ledarskap AB har sedan 2001 stöttat företag och organisationer i deras arbete att utveckla sin organisation, sina ledare och sina medarbetare. Genom vårt stöd bidrar vi till att våra kunder blir framgångsrika i sitt ledarskap för att därigenom uppnå extraordinära resultat för sin verksamhet. Med utgångspunkt i den senaste forskningen utformar vi insatser tillsammans med våra kunder för att ge dem mod och kraft att själva kunna driva sin utveckling. Vi gör det genom att skapa tydlighet kring behov och önskade beteendemönster på individ, grupp- och organisationsnivå.

Vi gör skillnad på djupet!

Genom tydlighet, involvering och mod kan vi göra en hållbar skillnad mot framtiden.

Tydlighet

Genom att vi stöttar Er med vart Ni är på väg och i vilken riktning Ni går ger det oss trygghet i vad vi ska bidra med.

Forskningsbaserade och anpassade utbildningar

Vi använder oss alltid av den senaste forskningen. Konkret arbetar vi med varje kund på ett unikt sätt. Tillsammans sätter vi ihop en process anpassad till kundens speciella förutsättningar och utmaningar. Våra vanligaste erbjudanden är:

  • Ledningsgruppsutveckling

  • Utvecklande Ledarskap

  • Indirekt ledarskap

  • Time To Think

  • Handledning/coachning

  • Medarbetarskap

Läs vår personuppgiftspolicy här.