Referenser

Leica Geosystems: UL, chefsdagar, ledningsgruppsutveckling
ABB Robotics: UL, chefsdagar, ledningsgrupper, teambildningar
Växjö kommun: ledningsgruppsutveckling, rektorsutbildning, förvaltningsledningen, coachning
Kristianstad Kommun: coachning av chefer, ledningsgruppsutveckling
Volvo Aero Corporation: program 18 dagar för seniora chefer
Tingsryds kommun: ledningsgruppsutveckling, chefsutveckling
Tingsryds näringsliv: utvecklingsprogram för chefer
Laholms kommun (hela organisationen): ledningsgruppsutvecklingar, chefsutvecklingar, handledning/coachning, rekrytering av chefspositioner m.m.
Högskolan i Halmstad: utveckling samt genomförande av uppdragsutbildning, personlighetsbedömning, analys
Nässjö Kommun: föreläsning chefsdag, samverkan personal
Båstad kommun (skolförvaltningen): ledningsgruppsutveckling
BDO: rekrytering VD, ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling
Polisen: rekrytering, chefsutbildning, stressutbildning, ledarutvecklingsprogram med coaching
Zinkgruvan: genom Utvecklingsledarna: utvecklande ledarskap samt ledarskapsseminarium
Räddningstjänsten: mångfaldsutbildning, konflikthantering
Telia: teambildning, ledningsgruppsutveckling
Malmö kommun: mångfaldsutbildning, ledarskap
Kungsbacka kommun: (skolförvaltningen) förändringskunskap
Skanska Polen: ledarutbildning (genomfördes på polska)
Sweedwood Polen: utbildning av Internationella chefer (genomfördes på engelska)
Rederiaktiebolaget Eckerö: ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer, utveckling koncernledningsgruppen
Höglandets Räddningstjänstförbund: ledningsgruppsutveckling, utbildning för alla medarbetare
Brinellgymnasiet: ledningsgruppsutveckling
KPMG: coaching
Kalmar Kommun genom Utvecklingsledarna: Utvecklande Ledarskaps utbildningar, lagutveckling
Northland Resources AB: lagutveckling, chefssamverkan
Högskolan i Kristianstad: ledningsgruppsutveckling, coachning
Nova Högskolecentrum: utbildningar av drift- och underhållstekniker i ledarskap, kommunikationsutbildning med chefer från Scania
Hässleholms Kommun: handledning, omställningsarbete
Bromölla Kommun: handledning
Kinnarps AB: Utvecklande Ledarskap, SDI mm
VIDA AB: Utvecklande Ledarskap, chefsdagar
Lidingö Stad och Karolinska genom Humanova: Utvecklande Ledarskap
Vara Kommun: Teamutveckling, ledningsgruppsutveckling
Region Kronoberg: ledningsgruppsutveckling, coachning
Landstinget i Kalmar: genom Utvecklingsledarna, Utvecklande Ledarskap
IKEA IT: Utveckling av team
Vårgårda Kommun: Teamutveckling
Skåne Nordost: Coaching, kommunikation och förhållningssätt

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår