Rekrytering

Rekrytering/urvalsprocess

- Rekryteringsprocessen startar med att vi tillsammans med Er tar fram en kravprofil på den kandidat som önskas. Syftet är att lära sig mer om Er organisation och om vilka krav Ni ställer på de sökande.

- Annonsering och/eller searchprocess genomförs.

- Erfarenhetsintervju genomförs för att se till kandidaternas färdigheter och intresseområden. En första gallring genomförs.

- Kandidaterna kallas till ett personlighetstest, eller att vi kommer till Er, beroende på antalet kandidater. Testet OPQ, tar fram 30 olika personlighetsdelar och är en självskattning. Till OPQ finns också en begåvningsdel med olika färdighetstester. Testerna är vetenskapligt belagda med svenska normgrupper. Förutom att ta fram vilken personlighet och begåvning en person har, kan vi också ta fram vilka teamroller (enligt Belbin) som är de starkaste hos var och en. Dessa kan sättas ihop till en helhet för att se om kandidaten med sin personlighet kompletterar t.ex. ledningsgruppen. Vi kan också ta fram motivationsfaktorer för arbetet i fråga.

- Fördjupad intervju genomförs i syfte att ta fram den bästa kandidaten kopplat till kravprofilen. Samtliga kandidater får en uttömmande feedback både gällande testresultat och personlighet kopplad till kravprofil. Det är en fördel om någon från Er kan delta under intervjun.

- Referenstagning genomförs på slutkandidaterna.

- Avrapportering sker och Ni väljer vilken/vilka kandidater som är de mest intressanta.

- Uppföljning sker på den eller de kandidater som får arbetet.

 

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår