SDI 2.0

Strength Deployment Inventory

Strength Deployment Inventory är ett verktyg som mäter din relationsintelligens när du samverkar med andra. Verktyget tar bland annat fram dina drivkrafter, din konfliktstil, dina styrkor och dina överdrivna styrkor. När du fyllt i underlaget kan du själv ta fram resultatet direkt efter.

Strength Deployment Inventory är bra att använda i grupper med människor som behöver lära känna varandra på ett djupare plan och bli bättre på att ge varandra feedback. Verktyget är oladdat och leder till skratt och en större förståelse för varandras olika drivkrafter.
Vi stödjer grupper/organisationer med övningar som öppnar upp och ökar förståelsen för varandras olika drivkrafter och beteenden. Genomförs under 1 dag. Kontakta oss för offert.

Jag har upplevt alla tillfällen som strukturerade och trevliga. Handledningen har varit till stor hjälp för mig i mitt arbete. Diana är en inspirerande person som får med alla i rummet. SDI har varit värdefull för mig likaså arbetet i Tänkande Miljö.

Malin Månsson, Teamledare

Kvalitencia Ledarskap

Nyfiken på Kvalitencia Ledarskap och våra utbildningar?