Utvecklande Ledarskap

Vi leder regelbundet Försvarshögskolans kurs Utvecklande Ledarskap. Här kan du läsa mer om Utvecklande Ledarskap, eller UL, som kursen också kallas.
Utvecklande Ledarskap – UL

Forskningen visar att vissa ledarbeteenden gynnar utvecklingen i såväl organisationen som hos medarbetarna. De ledare som kan skapa en inre drivkraft och motivation hos medarbetarna kommer att lyckas bäst i framtiden. Försvarshögskolan har utifrån detta utformat ett ledarutvecklingsprogram som kallas UL (Utvecklande Ledarskap).

Ledarskapsutbildning i tre dagar

Utbildningen genomförs under tre heldagar och mellanliggande kvällar. Efter ca 2 månader genomförs en uppföljningsdag. Underlaget bygger på en 360 graders utvärdering. Kursen leds av två erfarna och specialutbildade handledare.

Före UL-utbildningen

Försvarshögskolan (FHS) skickar ut 360-graders feedbackinstrument (ULL-formulär) till varje deltagare för utdelning till sex bedömare och ett exemplar för självskattningen. Deltagaren fyller i ett ULL-formulär själv och lämnar därefter ut ULL-formulär för skattning till en överordnad, en sidoordnad och fyra underställda medarbetare.

Underlaget skickas sedan till oss för analys innan utbildningen. Utbildningen har nyligen kompletterats med underlag för hur vi ska undvika ett destruktivt ledarskap.

Nyttan med kursen Utvecklande Ledarskap

Teoribildningen inom ledarskapsområdet har under det senaste decenniet dominerats av vad som på engelska kallas transformational leadership. Dynamiken i utvecklande ledarskap består i att medarbetarna identifierar sig med ledaren, delar hans eller hennes framtidsvision och gör insatser utöver sina egna intressen.

Denna effekt – transformation – åstadkoms genom att ledaren:

Väcker/höjer medarbetarnas medvetenhet om betydelsen av de utpekade målen.
Får medarbetarna att överskrida sina egna intressen.
Förändrar eller höjer medarbetarnas behov till en högre nivå i Maslows behovshierarki.
(Försvarshögskolan 2007)

Boka utbildning i Utvecklande Ledarskap

Våra utbildningar i ledarskap äger framförallt rum i södra Sverige och Skåne, men även i andra områden och på distans genom digitala kurser. Vi hjälper dig att hitta en skräddarsydd lösning för er organisation, oavsett var i landet du befinner dig.

Kursen i Utvecklande Ledarskap har gett mig en helt ny bild av hur en bra ledare ska vara. Jag trodde det skulle obehagligt att ta emot anonym feedback men Diana och Jonas upplägg gjorde det till en positiv upplevelse. Nu kan jag både ge och få feedback på ett helt annat sätt. En väl sammansatt grupp deltagare från helt olika branscher. Lämnar kursen tacksam och fylld med ny energi, och rekommenderar alla som har möjlighet att gå denna kurs.

Linnea Lennartsson, Marknadsansvarig

Kvalitencia Ledarskap

Nyfiken på Kvalitencia Ledarskap och våra utbildningar?